Wat is Equine Assisted TeamCoaching?

Teamleden leren over zichzelf en elkaar door ervaringen op te doen tijdens het uitvoeren van eenvoudige activiteiten met de paarden. Zo wordt er dus niet alleen een beroep gedaan op het intellect maar ook op de vaardigheden en omgaan met alles wat daarbij ervaren wordt.

Na het uitvoeren van de activiteit wordt er gereflecteerd op het teamproces. Dit is noodzakelijk om de inzichten te integreren binnen het team en actieplannen te ontwikkelen.

 

Equine Assisted Coaching is een ervaringsgerichte methodiek die gaat over het bewustwordings- en veranderingsproces van de mens

 • Coaching met hulp van/in samenwerking met een paard
  • Tijdens de coaching zijn de paarden de samenwerkingspartners van het team. 
 • Ervaringsgerichte methodiek
  • Als team leer je in deze methode door het opdoen van ervaringen met de paarden. Ervaren in plaats van alleen praten!
  • Mensen handelen in het algemeen volgens bepaalde patronen. Deze patronen worden zichtbaar in de ervaringen die de coachee opdoet. Dit maakt dat we de transfer naar het dagelijks leven van de coachee kunnen maken.
 • Stimulatie van alle zintuigen
 • Activatie meerdere hersendelen
 • Missing link tussen hoofd en gevoel
 • Experimenteren en oefenen
  • Het team krijgt de gelegenheid te experimenteren en oefenen met nieuw gedrag en ervaart zo wat in wat dit resulteert
 • Oplossingsgerichte kijkrichting
  • Wij geloven dat jullie als team zelf de oplossingen voor jullie vraagstukken in huis hebben en gaan in het faciliteren ook uit van jullie eigen kracht. De nadruk ligt op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden
 • Fenomenologische en open grondhouding
  • We werken vanuit een open grondhouding die uitgaat van gelijkwaardigheid en totale aanvaarding zonder oordeel.
 • Client-based
  • Vanuit het "niet-weten" volgen we de coachee en het proces, faciliteren we wat nodig is en gaan samen met het team en de paarden op onderzoek

   

  Globale verloop van een teamsessie met de paarden 

  Het team wordt gevraagd een activiteit met de paarden uit te voeren en krijgt de ruimte om dit geheel op eigen wijze en tempo te doen. De coaches observeren en het team doet ervaringen op. Na het uitvoeren van de activiteit wordt het team gevraagd naar hun ervaringen en worden objectieve observaties teruggegeven door de coaches. 

  Middels het gebruik van de opgedane ervaringen als metaforen wordt de transfer gemaakt naar dagelijkse praktijk. Hoe doet het team het hier bij de paarden en hoe is dat hetzelfde of anders dan op de werkvloer?

  Met de nieuwe inzichten mag het team experimenteren en oefenen in de richting van mogelijke oplossingen. De cirkel is rond en de methode start van vooraf aan. 

   

  Waarom paarden? 

  Het paard biedt:

  • Emotionele veiligheid
  • Is tijdens coachsessie de ander (coachvragen staan bijna nooit los van anderen)
  • Geeft sociale steun
  • Verhoogt oxytocine niveau (gelukstofje)
  • Daagt in activiteiten uit tot vinden van oplossingen op allerlei gebieden

   

  Het paard geeft waardevolle feedback, want een paard:

  Is als prooi- en kuddedier:

                  - expert in het lezen van lichaamstaal

                  - gevoelig voor hoe de ander zich gedraagt en wat er in hem omgaat

                  - en reageert daar direct op

  En heeft de ultieme open houding

                  - (ver)oordeelt niet

  Heeft (in relatie tot de coachee) geen eigen agenda

   

  Gestalt

  De filosofie en basiselementen van Equine Assisted Coaching zijn aan de Gestalttherapie ontleend.

  Al onze coaches zijn opgeleid bij een professioneel beroepsopleidingsinstituut op het gebied van Equine Assisted Coaching, de Keulseweg in Pijnacker. Zij volgden hier 1 of meerdere Post-HBO opleidingen op EQA-practitioner niveau. 

  Lees hier meer over de Keulseweg.